Campania de informare, educatie juridica si constientizare

By iulie 30, 2019 august 4th, 2019 Assoc Sud-Centru

In cadrul proiectului Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor„, derulat de ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC  (Solicitant) in parteneriat cu ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC-SUD-CENTRU (Partener1)  si COMUNA MĂCIUCA (Partener 2), in luna iulie 2019, a fost organizata „Campania de informare, educatie juridica si constientizare”. Campania urmareste informarea cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile cetatenilor, promovarea informatiilor privind institutiile din sistemul judiciar si serviciile oferite de acestea, o atentie deosebita urmând a fi acordata grupurilor vulnerabile (femei, copii, comunitati defavorizate etc.).

In luna iulie 2019, partenerul proiectului – ASSOC SUD-CENTRU, a desfasurat campania in judetele Sibiu si Valcea.

 

In judetul Sibiu campania s-a desfasurat in localitatile:

 • Porumbacu de Jos, in data de 07.07.2019, cu un numar de 7 participanti (copii/elevi).
 • Mediaș, in data de 08.07.2019, cu un numar de 6 participanti (copii/elevi).

 

Temele dezbatute in cadrul celor doua evenimente:

 

 1. Drepturile copiilor

S-a prezentat si s-a dezbatut fiecare drept al copilului stipulat în Convenția pentru Drepturile Copiiilor. Am realizat un joc în care am folosit cartoane colorate,foi A3, foarfeci si lipici. Copiii au desenat conturul mâinii lor pe cartonul colorat, apoi au decupat mâinile și fiecare a scris dreptul pe care îl consideră cel mai important. Printre cele mai des întâlnite drepturi menționate de copii au fost dreptul la familie, dreptul la educație și dreptul la informație. La final am lipit toate mâinile cu drepturile și am realizat un colaj.

 

 1. Drepturile elevilor

Au fost prezentate drepturile elevilor conform actelor normative in vigoare. Unele drepturi le erau cunoscute copiilor de la orele de educație civică. S-a accesat siteul Ministerul Educației.

 

 1. Violenta infantile , bulling si ciberbulling

S-au prezentat prevederile legislatiei nationale privind combaterea violentei in familie. S-a discutat despre faptul că violența poate îmbrăca mai multe forme. S-a vorbit și s-au dat exemple concrete de violență întâlnită în rândul copiilor. S-a prezentat și diferența între violență și bulling și s-a discutat despre situații concrete. Ciberbullingul a fost tema interesantă pentru copii. S-a discutat despre instituțiile abilitate să intervină în aceste situații.

Au fost accesate informativ site-ul DGASPC Sibiu, dar și al asociațiilor locale cu atribuții în domeniul prevenirii violenței domestic: ALEG, Asociația Femeilor din Sibiu și Crucea Roșie Sibiu.

In randul participantilor la cele doua evenimente  s-au diseminat materiale informative cu temele prezentate in cadrul evenimentelor, prin inmanare directa.

Participantii au primit certificate de participare la eveniment si informatii in domeniul principiilor orizontale. Temele abordate au fost: „Egalitate de sanse – discriminarea” si „Adaptare la schimbarile climatice”.

 

Concluzii: Participanții la evenimente au fost copii cu vârste cuprine între 10 -14 ani și au fost extrem de interesați de temele dezbătute, au adresat întrebări, au discutat între ei.  Dinamica grupului a fost una constructivă și și-au manfiestat recunoștința de a fi fost parte din acest proiect.

 

 

In judetul Valcea campania s-a desfasurat in localitatile:

 • Babeni in data de 25.07.2019, 11.00-14.00  cu un numar de 7 participanti.
 • Popesti in data de 26.07.2019 cu un numar de 7 participanti.

Temele dezbatute in cadrul celor doua evenimente:

 

 1. Drepturile cetateanului roman

S-a prezentat si s-a dezbatut fiecare drept al cetateanului roman garantat prin Constitutia Romaniei.

 

 1. Drepturile femeilor

Au fost prezentate drepturile femeilor conform actelor normative in vigoare: Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de sanse între femei si barbati, republicata; Ordonanta de Urgenta nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; Codul Penal; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca; Hotarârea Guvernului nr.537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale prevederilor OG nr.96/2003; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Au fost accesate: site-ul Ministerului Sanatatii si site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea.

 

 1. Violenta in familie

S-au prezentat prevederile legislatiei nationale privind combaterea violentei in familie. Au fost transpuse informatii privind formele violentei in familie, instituțiile cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței în familie, precum si drepturile si serviciile oferite de catre unitățiile pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.

 

Au fost accesate: site-ul Agentiei Natioanale pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbati, site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

 

In randul participantilor la evenimente  s-au diseminat materiale informative cu temele prezentate in cadrul evenimentelor.

 

Participantii au primit au primit certificate de participare la eveniment si informatii in domeniul principiilor orizontale. Temele abordate au fost: „Egalitatea de sanse – combaterea discriminarii la locul de munca” si „Protectia biodiversitatii”.

 

Concluzii:

In urma evenimentelor desfasurate, participantele si-au exprimat multumirea, au spus ca in urma informatiilor primite isi cunosc mai bine drepturile si ca o sa foloseasca, la randul lor, informatiile primite in educarea copiilor lor. Materialele informative diseminate au constiuit un real interes in randul participantilor.

De asemenea, au mentionat faptul ca evenimentele derulate le-a motivat sa fie mai atente si mai curajoase in ceea ce priveste solicitarea drepturilor lor.

Totodata, au specificat ca isi mai doresc astfel de evenimente, cu tematica care le foloseasca in in viata de zi cu zi.

 

Proiectul vizeaza masuri cuprinse in Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, prin Planurile de actiune:

 1. Directia de Actiune A, obiectivele specifice:
 • S.A.2. Definitivarea procesului de punere in aplicare a noilor coduri, masurile:
 • Formarea profesionala a magistratilor si a personalului auxiliar,
 • Evaluari periodice privind implementarea noilor Coduri, pe baza unor cercetari sondaje de opinie adresate justitiabililor si practicienilor profesiilor juridice,
 • Mediatizare si diseminare a principalelor institutii si prevederi din noile Coduri
 • S.A.3.Optimizarea organizarii si functionarii instantelor si parchetelor, masura:
 • Degrevarea instantelor si parchetelor prin promovarea a medierii: informarea publicului si magistratilor  asupra utilizarii medierii si actiuni de formare a practicienilor.
 1. Directia de actiune F, obiectivul specific:
 • S.F.1.Consolidarea sistemului de acordare a asistentei juridice, masurile:
 • Organizarea de campanii de informare, educare si constientizare a populatiei, in special a grupurilor vulnerabile, cu privire la dreptul la asistenta judiciara si modalitatile concrete de accesare a acestor servicii,
 • Organizarea de campanii de informare si constientizare a publicului larg – spoturi publicitare, materiale informative pe teme de interes major,
 • Intocmirea si distribuirea de brosuri si ghiduri de educatie juridica cu privire la drepturile omului, sistemul judiciar roman, noile prevederi legale in domeniul civil si penal, respectarea legilor si consecintele incalcarii acestora,
 • Diversificarea posibilitatilor de informare online pt cetateni prin modernizarea site-urilor web si dezvoltarea unor platforme on-line,
 • Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile si implicarea societatii civile in programele de informare si educare a cetatenilor

 

 

Proiectul raspunde la nevoia identificata prin actiunile POCA propuse in ghidul POCA/219/2/3 care sustine masuri pentru promovarea metodelor alternative de solutionare a litigiilor, pentru dezvoltarea si diversificarea paletei de servicii de consiliere si asistenta juridica adecvate nevoilor cetatenilor, organizarea de campanii de informare, educatie juridica si constientizare, mentionam caracterul inovativ al proiectului care vizeaza actiuni de degrevare a instantelor si parchetelor prin promovarea medierii ca metoda alternativa de solutionare a litigiilor. Activitatile prevazute au ca scop cresterea accesului la justitie pt populatie, inclusiv pt grupurile vulnerabile, promovarea serviciilor de consiliere juridica, accesibile inainte de a apela la instanta si activitatii acestora, inclusiv asigurarea accesului la ele.

Planul de actiune reflecta caracterul inovativ al proiectului:elaborarea de materiale informative cu privire la tematica proiectului, promovarea informatiilor privind institutiile din sistemul judiciar si serviciile oferite de acestea,promovarea si consolidarea metodelor alternative de solutionare a litigiilor cu scop de informare a beneficiarilor actului de justitie si magistratilor; desfasurarea in comunitati, inclusiv comunitati defavorizate de: campanii de informare,educatie juridica si constientizare a populatiei in cadrul carora vor fi diseminate materialele de informare elaborate; realizarea si pubicarea unui studiu de evaluare si impact cu privire la tematica proiectului in randul factorilor interesati, in speta grupul tinta al proiectului.

Actiunile orientate catre populatie sunt consolidate si cu actiuni orientate catre practicienii drepturilor, astfel incat se asigura o abordare completa a tematicii proiectului. Practicienii dreptului sunt vizati pentru realizarea studiului de evaluare si impact cu privire la tematica proiectului, urmand ca diseminarea lui sa se faca atat in randul populatiei, cat si in randul practicientilor. In acest fel informatia ajunge atat la factorii de decizie, cat si la populatia interesata, cu accent pe nevoile reale ale popluatiei. Activitatea de formare a practicienilor dreptului are rolul de a dezvolta, atat nivelul de cunostinte al acestora, cat si nivelul lor de informare, asupra problematicii proiectului. Studiul va cuprinde si elemente concrete cu care se confrunta grupul tinta vizat in raport cu tematica proiectului. In acest fel, vom avea o imagine completa asupra problematicii tocmai datorita posibilitatii de a evalua impactul consilierii juridice asupra populatiei vizate. Concret va fi evaluat impactul consilierii juridice ca actiune de degrevare a instantelor si parchetelor.

Proiectul integreaza principiile orizontale privind egalitatea de șanse și nediscriminare si dezvoltare durabilă. Grupul de participanți la activități a avut o componentă de gen echilibrată din punct de vedere al dimensiunii de gen, apartenență etnică, religie, dizabilitate etc. Prin proiect se respectă principiile de dezvoltare durabilă care urmăresc dezvoltarea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. 

 

Proiectul se deruleaza in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă

Axa prioritară 2.   Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente

Apel: POCA/219/2/3/ Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție și pentru promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor

O.S.2.3 Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.