Convocator

By iunie 4, 2014 decembrie 8th, 2015 Știri și evenimente

CONVOCATOR

ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC, cu sediul in localitatea Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 23, judet Maramures, cod postal 430232, inregistrata in Registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial, prin Sentinta civila nr. 163 din 13.11.1995, a Tribunalului Maramures, cod fiscal nr. 7930701, reprezentata de d-nul Florian – Valeriu Salajeanu, in calitate de presedinte.

In conformitate cu prevederile actelor constitutive ale Asociatiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenta Sociala ASSOC, in baza hotararii consiliului director, se convoaca:

ADUNAREA GENERALA

a membrilor “ASSOC”

la data de 13.06.2014, ora 14, la sediul ASSOC din loc. Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 28, Jud. Maramures avand urmatoarea :

ORDINE DE ZI

  1. Citirea agendei
  2. Propuneri referitoare la noi membri ASSOC / excluderi
  3. Propuneri privind modificari ale actelor constitutive ale asociatiei / reactualizarea actelor constitutive
  4. Prezentarea noilor proiecte in care asociatia este implicata in calitate de beneficiar sau partener
  5. Prezentarea raportului de activitate, al raportului financiar al asociatiei pe anul precedent, precum si aprobarea bugetului annual de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil
  6. Diverse probleme organizatorice / infiintare sucursala etc.
  7. Semnarea procesului verbal al adunarii generale.

Adunarea Generala se considera statutar constituita cu numarul de membri prezenti.

Va rugam confirmati prezenta pentru a ne pregati din punct de vedere organizatoric.

In caz de absenta, membrul absent poate delega atributia sa altui membru.

Informatii suplimentare si confirmari : persoana de contact : Bianca Pricop Salagean,

tel. : 0748 883 961, e-mail : bianca.pricop@assoc.ro

Data : 04.06.2014