CONVOCATOR – Adunare Generala, 17.02.2012

By februarie 16, 2012 decembrie 8th, 2015 Știri și evenimente

CONVOCATOR

Asociatia de Asistenta Sociala Neguvernamentala – ASSOC, cu sediul in
Baia Mare, jud.Maramures, str.B-dul Unirii, nr.28, cod postal 430232,CIF 7930701,cont bancar RO61TREZ436509804X007011, deschis Trezoreria Baia Mare,reprezentata prin d-nul Valeriu Florian Salajeanu in calitate de Presedinte,

In conformitate cu prevederile actului constitutiv si al statutului Asociatiei de Asistenta Sociala Neguvernamentala – “ASSOC”, in baza hotararii consiliului director, se convoaca:

ADUNAREA GENERALA a membrilor” ASSOC”

la data de 17.02.2012, ora 15:00 , la sediul ASSOC din loc.Baia Mare, B-dul Unirii,nr.28,Jud.Maramures cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Completarea statutului si a actului constitutiv al ASSOC
2. Numirea unui nou cenzor
3. Implicarea ASSOC in diferite actiuni caritabile
4. Diverse probleme organizatorice
5. Hotarare finala

Adunarea Generala se considera statutar constituita cu numarul de membri prezenti.
Va rugam confirmati prezenta pentru a ne pregati din punct de vedere organizatoric.
In caz de absenta, membrul absent poate delega atributia sa altui membru.

Informatii suplimentare si confirmari:
– Persoana de contact: Florian Salajeanu

Data: 16 februarie 2012