CONVOCATOR – Adunarea generală a membrilor „ASSOC”

By septembrie 26, 2017Comunicate de presă

CONVOCATOR

ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Rachetei, nr.3, judet Maramures, cod postal 430232, inregistrata in Registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial, prin Sentinta civila nr. 163 din 13.11.1995, a Tribunalului Maramures, cod fiscal nr. RO7930701, reprezentata de d-nul Florian-Valeriu Salajeanu, in calitate de presedinte.

In conformitate cu prevederile actelor constitutive ale Asociatiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenta Sociala ASSOC, in baza hotararii consiliului director, se convoaca:

ADUNAREA GENERALA
a membrilor ”ASSOC”

la data de 29.09.2017, ora 13.00, la sediul ASSOC din loc. Baia Mare, str. Rachetei, nr.3, Jud. Maramures avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Retragere din functia de vicepresedinte, respectiv din Consiliu Director a doamnei Kristina Cucu;
2. Alegere vicepresedinte;
3. Alegere membru Consiliu Director ca urmare a retragerii doamnei Kristina Cucu;
4. Diverse.

Adunarea Generala se considera statutar constituita cu numarul de membri prezenti. In caz de absenta, membrul absent poate delega atributia sa altui membru.

Data: 30.09.2017

 

PDF – Convocator AGA 29.09.2017

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC
Bd.Unirii nr.28, Baia Mare, Maramureș, România
Tel./Fax: +40-262 222 226; e-mail: assoc@assoc.ro; www.assoc.ro