POSDRU 146120 Comunicat lansare cursuri de formare Aluniş, com. Benesat, jud. Sălaj

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

Operator de date cu caracter personal înscris cu nr. 32137

Titlu proiect: ”Economia socială-instrument de creștere a calității vieții”

 

 

COMUNICAT LANSARE CURSURI DE FORMARE

 

Data: 12.05.2015

Locaţia: ALUNIŞ, com. BENESAT, jud. SĂLAJ

În cadrul proiectului cu titlul: „ECONOMIA SOCIALĂ – instrument de creştere a calităţii vieţii”, POSDRU 168/6.1/S/146120, se anunţă lansarea cursului de calificare specific nivelului I: „Lucrător în comerţ

În urma activităţii de recrutare, informare şi consiliere, un număr aproximativ de 25  persoane, încadrate în grupul ţintă, respectiv femei cu grad de risc ridicat, persoane provenite din familii cu peste doi copii sau din familii monoparentale, romi, au primit fişa de recomandare pentru programul de formare profesională. Acest program cuprinde cursul de formare iniţiat azi 12.05.2015, în incinta Şcolii Gimnaziale din comuna BENESAT- sat ALUNIŞ, jud. SĂLAJ, în intervalul orar 14-18.

Fiind structurat pe un numar total de 360 ore, din care 120 ore de teorie şi 240 ore de practică, cursul se va desfăşura pe o perioadă de 3 luni, vizând atingerea scopului principal al proiectului şi anume furnizarea serviciilor de calitate în rândul comunităţii, servicii sociale şi de ocupare, specializate pe nevoile grupurilor vulnerabile.

 

 

 

 

 

 

Persoană de contact: Iuga Georgeta – Expert informare şi publicitate, telefon: 0745468822, email: iuga.georgeta81@gmail.com

2015-05-12-POSDRU-146120-comunicat-lansare-cursuri-de-formare-alunis-com-benesat-jud-salaj