Solicitare de oferte

By noiembrie 13, 2013Achiziții publice

SOLICITARE DE OFERTE IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE TAMPOGRAF

In atentia operatorilor economici interesati:

ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 7930701, reprezentata prin Salajeanu Florian Valeriu, beneficiar al finanţării nerambursabile de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice – în baza contractului de finantare nr. 771/05.04.2013, doreşte achiziţionarea prin achizitie directa urmatorul produs:

Tampograf – 1 bucata cu valoare estimata de 36.225,86 lei cu TVA

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului si stabilirea ofertei câştigătoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul ASSOC Baia Mare str. B-dul Unirii, nr. 28, intre orele: 10.00 – 14.30.

Calendarul procedurii de atribuire:

DATA

ORA1)

LOCAŢIA

Data de publicare a anunţului publicitar

14.11.2013

nu este cazul

site Achizitor + ziar local

Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea Ofertanţilor

18.11.2013

Ora 16:00

La Registratura

Achizitorului, prin

fax sau e-mail

Termen limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări de către Achizitor

20.11.2013

Ora 16:00

Site achizitor şi prin fax cu confirmarea primirii, celui ce a solicitat clarificarea.

Termen limită de depunere a ofertelor

22.11.2013

Ora 10:00

Sediul Achizitor

Data şedinţei de deschidere a ofertelor

22.11.2013

Ora 12:00

Sediul Achizitor

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare in scris la sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc.ro
persoana de contact Les Andrei.