ASSOC oferă servicii de stimulare a ocupării forței de muncă interne, autorizat în 2011, iar în acest sens experții noștri desfășoară activități de informare, consiliere și mediere.

De la autorizarea serviciului, asociația a oferit programe diverse, printre beneficiari numărându-se și tinerii din categoria NEETs: persoane care au părăsit timpuriu școala, aflate în căutarea unui loc de muncă sau inactive, dar și șomeri tineri, respectiv de lungă durată însă tot din această categorie.

ASSOC a derulat un proiect dedicat NEETs și a înființat Case Regionale ale Tinerilor Activi (CRTA) în regiunile Nord-vest și Vest. Experții noștrii organizează activități de informare, consiliere și orientare către programe de formare profesională susținute de AJOFM și firme autorizate de ANC, mese rotunde cu tineri, angajatori, reprezentanți ai societății civile și autorități publice locale. Prin Casele Regionale s-au derulat sesiuni de informare, iar tinerii au fost orientați profesional sau sfătuiți cum să își găsească un loc de muncă.

Schemele de „Garanţii pentru tineri” vizează prevenirea abandonării timpurii a şcolii, creşterea şanselor de obţinere a unui loc de muncă şi eliminarea barierelor practice din calea obţinerii unui loc de muncă.

Detalii sunt disponibile la experții ASSOC, dar pot fi găsite și online la adresele web:

Serviciul de informare si consiliere, mediere pe piata muncii interna ofera conform hotararii 277 din 2002 republicata, respectiv a deciziei nr. 101/06.06.2011 emisa de catre AJOFM Maramures urmatoarele tipuri de activitati:

  • evaluarea şi autoevaluarea personalitãţii în vederea orientãrii profesionale;
  • efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitãţii şi încrederii în sine a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã;
  • instruire în tehnici şi metode de cãutare a unui loc de muncã şi de prezentare la interviuri în vederea ocupãrii;
  • mediere electronicã;

Din punct de vedere al cadrului legislativ și instituțional, proiectul „Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!” se desfășoară ca urmare a adoptării de către Guvernul României a Memorandumului privind implementarea unei scheme-pilot de tip „Garanţii pentru tineri”, în vederea îmbunătăţirii accesului acestora pe piaţa muncii.

Potrivit acestui act, conceptul de „garanţie pentru tineri” se referă la situaţia în care tinerilor li se asigură, în termen de patru luni de la intrarea în şomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învăţământ formal, o ofertă de bună calitate pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru continuarea educaţiei, intrarea în ucenicie sau pentru efectuarea unui stagiu.

Schemele de „Garanţii pentru tineri” vizează prevenirea abandonării timpurii a şcolii, creşterea şanselor de obţinere a unui loc de muncă şi eliminarea barierelor practice din calea obţinerii unui loc de muncă.

Contact

Adrese: 
Bd. Independenței nr. 57K
Piața Libertății nr. 10
Strada Rachetei nr. 3
Asociația ASSOC
Baia Mare, Maramureş
Telefon / Fax: 0262.222.226
Email: assoc@assoc.ro